APEL Huiswerk
HUISWERK
Tue 01 Oct | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Idiome bl. 45
Lees: Klasleesboek
Wed 02 Oct | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Idiome bl. 45
Lees: Aanvullende leesboek
Thu 03 Oct | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Idiome bl. 45
Mon 07 Oct | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Manlik en Vroulik bl. 47
Lees: Klasleesboek
Tue 08 Oct | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Manlik en Vroulik bl. 47
Lees: Klasleesboek
Wed 09 Oct | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Manlik en Vroulik bl. 47
Lees: Aanvullende leesboek
Thu 10 Oct | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Manlik en Vroulik bl. 47


GRAAD 3 | Afrikaans
Huiswerk Dagboek Briewe
Mobile APEL Huiswerk Stelsel
Voorpos Laerskool
Afrikaans Engels Wiskunde Algemeen Vorige volgende  Voorige Huiswerk vir 1 maand. Hierdie Week