APEL Huiswerk
HUISWERK Graad 4
Mon 15 Jul | Graad 4 | Afrikaans
Alle graad 4 klasse
Assesseringsdatums vir kwartaal 3

Ass. 1.1 Rolspel/dialoog 07/08
Ass. 1.2 Voorbereide lees 23/07
Ass. 2.1 Skryf 'n dagboekinskrywing 18/07
Ass. 3.1 Begripstoets 20/08
Ass. 3.2 Taaltoets 22/08

Aangeheg is die spelwoorde asook die datums vir kwartaal 3
Kliek hier vir die foto.
Mon 15 Jul | Graad 4 | Afrikaans
Alle graad 4 klasse
Huiswerk gedoen: 16/07

Kort storie bl. 97-98 nr. 1-9

NEEM KENNIS:
Voorbereide leesstuk is in leerders se skrifte geplak asook die kwartaal se spelwoorde.
Tue 16 Jul | Graad 4 | Afrikaans
Alle graad 4 klasse
Assesseringsdatums vir kwartaal 3

Ass. 1.1 Rolspel/dialoog 07/08
Ass. 1.2 Voorbereide lees 23/07
Ass. 2.1 Skryf 'n dagboekinskrywing 18/07
Ass. 3.1 Begripstoets 20/08
Ass. 3.2 Taaltoets 22/08

Aangeheg is die spelwoorde asook die datums vir kwartaal 3
Kliek hier vir die foto.
Tue 16 Jul | Graad 4 | Engels
Prepared reading - DBE p. 2 (New DBE book)
Kinders moet onthou om voor te berei vir hulle voorbereide lees.
Tue 16 Jul | Graad 4 | Wiskunde
DBE Bl. 2 - 8. Boek 2.
Thu 18 Jul | Graad 4 | Wiskunde
Leer vir spoedtoets 2X tot 12X
Fri 19 Jul | Graad 4 |
Spoedtoets 2X tot 12X


Afrikaans Engels Wiskunde SW NW + Teg LV Kuns Algemeen Huiswerk Dagboek Briewe
Mobile APEL Huiswerk Stelsel
Voorpos Laerskool