APEL Huiswerk
HUISWERK Graad 3
Mon 15 Jul | Graad 3 | Wiskunde
3x, 3÷, 2x, 2÷
Dept. Boek Bl 5
Mon 15 Jul | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Versamelname bl. 23
Lees: bl. 50-53
Mon 15 Jul | Graad 3 | Engels
Spelling: List 2, Unit 2 bl. 59
Mon 15 Jul | Graad 3 | Kuns
Bring 2/3 aartapels met uitgekerfde vorms skool toe.
Tue 16 Jul | Graad 3 | Wiskunde
3x, 3÷, 2x, 2÷
Dept. Boek Bl 6+7
Tue 16 Jul | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Versamelname bl. 23
Lees: bl. 56+57
Tue 16 Jul | Graad 3 | Engels
Spelling: List 2, Unit 2 bl. 59
Tue 16 Jul | Graad 3 | Kuns
Bring 2/3 aartapels met uitgekerfde vorms skool toe.
Wed 17 Jul | Graad 3 | Wiskunde
3x, 3÷, 2x, 2÷
Dept. Boek Bl 8+9
Wed 17 Jul | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Versamelname bl. 23
Lees: Aanvullende lees
Wed 17 Jul | Graad 3 | Engels
Spelling: List 2, Unit 2 bl. 59
Wed 17 Jul | Graad 3 | Engels
Spelling: List 2, Unit 2 bl. 59
Wed 17 Jul | Graad 3 | Kuns
Bring 2/3 aartapels met uitgekerfde vorms skool toe.
Thu 18 Jul | Graad 3 | Wiskunde
3x, 3÷, 2x, 2÷
Dept. Boek Bl 10+11
Thu 18 Jul | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: Versamelname bl. 23
Lees: Aanvullende lees
Thu 18 Jul | Graad 3 | Engels
Spelling: List 2, Unit 2 bl. 59
Thu 18 Jul | Graad 3 | Kuns
Bring 2/3 aartapels met uitgekerfde vorms skool toe.
Fri 19 Jul | Graad 3 | Wiskunde
Tafeltoets: 3x, 3÷, 2x, 2÷
Fri 19 Jul | Graad 3 | Afrikaans
Spelling toets: Versamelname bl. 23
Fri 19 Jul | Graad 3 | Engels
Engels spel toets: List 2, Unit 2 bl. 59
Fri 19 Jul | Graad 3 | Kuns
Bring 2/3 aartapels met uitgekerfde vorms skool toe.


Afrikaans Engels Wiskunde LV Algemeen Huiswerk Dagboek Briewe
Mobile APEL Huiswerk Stelsel
Voorpos Laerskool