APEL Huiswerk
HUISWERK Graad 1
Mon 14 Oct | Graad 1 | Afrikaans
Lees
Maat vir Jan
Maandag: bl. 26-27
Dinsdag: bl. 28-29
Woensdag: bl. 30-31
Donderdag: bl. 32-33
Platinum Leesboek 3: Elke dag
Mon 14 Oct | Graad 1 | Afrikaans
Spelling
Meervoude
Maandag: Kolom 1
Dinsdag: Kolom 2
Woensdag: Kolom 3
Mon 14 Oct | Graad 1 | Afrikaans
Woordbouboek
Maandag: Tweeklanke bl. 31
Dinsdag: Klankfamilies bl. 32
Woensdag: Woordbou met tweeklanke (6) bl. 33
Donderdag: Woordbou met tweeklanke (6) bl. 33
Mon 14 Oct | Graad 1 | Wiskunde
Getal 20
DBE bl. 74-75
Mon 14 Oct | Graad 1 | Algemeen
Atletiek
Huissport Donderdag 17 Oktober 2019 om 13:00
Leerders mag met hulle spandrag skool toe kom.
Arende - rooi
Berghane- blou
Valke - geel
Ons meld 12:45 by die pawiljoen aan.
Skool kom steeds 13:40 uit.
Mon 14 Oct | Graad 1 | Algemeen
Kuierdag
Onthou van die kuierdag Vrydag 18 Oktober 2019.
Graad 1 leerders verdaag om 10:00.
Toesig is gereël vir leerders wat nie 10:00 huis toe gaan nie.
Tue 15 Oct | Graad 1 | Wiskunde
2D-vorms
DBE bl. 90-91
Wed 16 Oct | Graad 1 | Wiskunde
2-D vorms
DBE bl. 92-93
Thu 17 Oct | Graad 1 | Engels
Worksheet
Match the word to the correct picture.
Write the word for each picture.


Afrikaans Engels Wiskunde Algemeen Huiswerk Dagboek Briewe
Mobile APEL Huiswerk Stelsel
Voorpos Laerskool