APEL Huiswerk
HUISWERK
Mon 12 Aug | Graad 3 | Afrikaans
Spelling : Sinonieme bl. 32
Lees bl. 80 - 87
Tue 13 Aug | Graad 3 | Afrikaans
Spelling : Sinonieme bl. 32
Lees nuwe boek
Tue 13 Aug | Graad 3 | Afrikaans
Spelling: List 6 Unit 6 p. 60
Tue 13 Aug | Graad 3 | Afrikaans
Alle graad 4 klasse
Huiswerk gedoen: 14/08

DBE Bl. 62-63
Wed 14 Aug | Graad 3 | Afrikaans
Spelling : Sinonieme bl. 32
Lees: Aanvullend
Thu 15 Aug | Graad 3 | Afrikaans
Spelling : Sinonieme bl. 32


GRAAD 3 | Afrikaans
Afrikaans Engels Wiskunde Algemeen Huiswerk Dagboek Briewe
Mobile APEL Huiswerk Stelsel
Voorpos Laerskool
volgende  Vorige Hierdie Week